Skip to content

KF

Kooperativa Förbundet, KF, är ett förbund i form av en ekonomisk förening med konsumentägda företag och föreningar som uppdragsgivare. Medlemmarna i KF består av 28 konsumentföreningar.  KF är Sveriges enskilt största kooperativa förbund räknat till antal medlemmar. Bara genom de 27 konsumentföreningarna samlas 3,9 miljoner konsumenter.

Ända sedan starten 1899 har KF hållit fast vid samma grundidé: KF har som syfte att skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för medlemmarna att genom sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö. En idé som helt enkelt är att skapa ekonomisk nytta och ge medlemmarna möjlighet att bidra till hållbar utveckling.

Grundidén är utgångspunkten för det KF vi ser idag, för förbundets olika föreningar och för det ägande som KF har i hel- och delägda dotterföretag. KFs största engagemang finns i Coop Sverige AB där förbundet är majoritetsägare.

Kategorier

Länk

https://kf.se/