Skip to content

Tech: Bootstrap

GS1

By Andy

GS1 Sweden är den svenska delen av det globala GS1-nätverket, en ideell organisation som fokuserar på standardisering inom affärskommunikation. Deras arbete är centralt för att underlätta effektiv informationsutbyte mellan företag, organisationer och myndigheter.