Skip to content

Svensk Kooperation

Svensk Kooperation främjar den kooperativa företagsformen genom att öka kunskap, sprida kooperativa idéer och driva opinionsbildning.

Svensk Kooperation är partipolitiskt obundet. Ändå är vårt syfte och mål i högsta grad politiskt – att sätta kooperationen på den politiska agendan och skapa gynnsammare villkor för de kooperativa och ömsesidiga företagen. Svensk Kooperation företräder även medlemsföretagen i frågor som rör den kooperativa företagsformens villkor.